/user/pages/02.tuotteet/08.connect/01._callout/Connect_edesta.jpg

Väylämuunnin Connect

Connect toimii muuntimena Riots-laitteiden käyttämän langattoman tiedonsiirron ja kaapeloidun CAN-väylän välillä. Connect on tarvittaessa myös Modbus RTU -rajapinta Riots infran ja kiinteistön Modbus-järjestelmien välillä.

Connect - Modbus RTU -rajapinta Riots-infran ja kiinteistön automaatiojärjestelmän välillä

Yleistä

Riots Connect muuntaa langattoman tiedonsiirron kaapeloiduksi väyläksi, ja yhdistää kiinteistön automaatiojärjestelmän Riots infraan. Connect toimii väylämuuntimena CAN-väylän ja Riots Maman välillä. Neljän DIN-moduulin levyinen Connect asennetaan kiinteistön tekniseen tilaan, ja se voidaan yhdistää kiinteistön valvonta-alakeskukseen (VAK).

Connect toimii tarvittaessa Modbus RTU-rajapintana, ja voi toimia sekä Modbus master että Modbus slave -laitteena.

Osa Riots-ratkaisuja

Connect liittyy olennaisesti rakennuksen Riots infraan: Connectin avulla Riots-järjestelmä käyttää helposti sekä langatonta tiedonsiirtoa että kaapeloitua väylätiedonsiirtoa. Connect on osa jokaista CAN-väylää hyödyntävää Riots-ratkaisua.