Palvelut

Riots-palvelut jakaantuvat kolmeen osa-alueeseen, suunnittelupalveluihin, urakointipalveluihin ja huolto- ja ylläpitopalveluihin. Riotsin vahvuutena on, että voimme tarjota omalla teknologialla kiinteistön elinkaaren yli kattavan palvelun aina hanke- ja konseptikehityksestä ylläpitoon asti. Riots-palveluiden tavoitteena on varmistaa, että

1) kiinteistön tekniikka ja automaatiojärjestelmä toimivat mahdollisimman tehokkaasti,

2) automaatiojärjestelmä on helppo toteuttaa ja

3) hankkeiden aikaiset riskit voidaan minimoida.

Riots palvelut sisältävät suunnittelupalvelut, urakointipalvelut ja ylläpitopalvelut.

Riots-palvelut – suunnittelu

Riots-palvelut sisältävät suunnittelupalvelut, joiden tavoitteena on auttaa kiinteistön rakennuttajaa konseptoimaan ja suunnittelemaan nykyajan teknologioita mahdollisimman hyvin hyödyntävä kiinteistö. Lisäksi suunnittelupalveluilla autamme rakennusliikkeitä suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaasti toteutettavia ja toimivia automaatiojärjestelmiä.

Konseptisuunnittelussa suunnitellaan rakennuttajan tai rakennusliikkeen näkökulmasta talotekniikan kokonaiskonsepti, jossa on huomioitu kiinteistön käyttäjien tarpeet, rakentamisen tehokkuus ja elinkaarenaikainen toiminnallisuus. Konseptisuunnitelman pohjalta pyritään vakioimaan rakennettavien kiinteistöjen laatu-, ominaisuus- ja kustannustaso.

Hankesuunnittelu tehdään yleensä yhteen kiinteistöhankkeeseen liittyen. Hankesuunnitelmassa lähtökohtana voivat olla esimerkiksi tontinluovutukseen tai kilpailutukseen liittyvät toimet. Hankesuunnitelma on kattava suunnitelma, jossa otetaan kantaa talotekniikkaan ja kiinteistön ominaisuuksiien laajasti, ja joka kertoo mitä ja miten talotekniikkaa toteutetaan. Hankesuunnitelma toimii usein tarkempien suunnitelmien pohjana. Riotsin hankesuunnittelija on mukana hankesuunnittelutiimissä.

LVISA-suunnittelun ohjaus varmistaa, että eri osapuolien vaatimukset, odotukset ja tavoitteet siirtyvät myös lopullisiin suunnitelmiin. Suunnittelun ohjauksessa huolehditaan eri järjestelmien yhteensovittamisesta sekä turhien päällekkäisyyksien karsimisesta.

Laitevalintojen ohjaus perustuu Riotsin tuhansien kohteiden toteutuksesta syntyneeseen tietoon toimivista ratkaisuista. Laitevalintojen ohjauksen perustana on konsepti- ja hankesuunnitelmat.


Riots-palvelut – urakointi

Riots-palvelut sisältävät urakointipalvelut, joiden avulla autamme teollisia rakentajia toteuttamaan kiinteistöjärjestelmät mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti. Lisäksi urakointipalveluiden avulla asennamme ja käyttöönotamme automaatiojärjestelmät kiinteistöissä.

Asennuskoulutus annetaan tehtaan tai asennusliikkeen asentajille, jotta asentaminen voidaan tehdä turvallisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti.

Testauskoulutus varmistaa, että asennuksen jälkeen järjestelmien testataaminen voidaan tehdä tehokkaasti joko tehtaalla tai työmaalla.

Asennuspalvelun avulla voidaan toteuttaa automaatiojärjestelmän asennukset joko tehtaalla tai työmaalla mikäli asennusresurssit ovat niukat.

Käyttöönottopalvelun avulla Riots-automaatiojärjestelmä otetaan käyttöön ja tehdään tarvittavat kiinteistökohtaiset säädöt. Käyttöönottopalvelussa varmistetaan Riots Infra -tiedonsiirtojärjestelmän toiminta sekä otetaan käyttöön tarvittavat näkymät Riots Cloud -valvomossa.

Toimintakokeet ja käyttöönottotarkastus varmistavat, että järjestelmälle suunnitellut toiminnallisuudet täyttyvät. Toimintakokeista tehdään tarvittava luovutusdokumentaatio ja käyttöönottotarkastuksesta pöytäkirja.

Käytönopastuksessa annamme kiinteistön käyttäjille tarvittavan opastuksen järjestelmän käytöstä ja ylläpidosta.


Riots-palvelut – huolto ja ylläpito

Riotsin palveluvalikoima sisältää myös elinkaaripalvelut, joiden avulla huolehdimme kiinteistön toiminnasta ja olosuhteista rakennuksen takuuaikana ja takuuajan jälkeen. Takuuajan jälkeen huolehdimme kiinteistön omistajan tukena kiinteistön analysoinnnista, diagnosoinnista, optimoinnista ja kiinteistötekniikan kunnossapidosta.

Etävalvontapalvelu kuuluu automaattisesti kaikkiin Riots-automaatiotiojärjestelmiin. Etävalvontapalvelu sisältää Riots Cloud – pilvipalvelun ylläpidon ja käyttötuen.

Huolenpitopalvelu on etävalvontaa laajempi palvelu, johon kuuluu sen lisäksi kiinteistön jatkuva analysointi ja diagnosointi, kiinteistötekniikan optimointi sekä kunnossapidon ohjaus.

Ylläpitopalvelu on laajin palvelu, johon kuuluu edellisten lisäksi myös kiinteistötekniikan kunnossapito.


Ota yhteyttä, mikäli sinulla on kysyttävää palveluihimme liittyen!

Kerromme mielellämme lisää palveluistamme ja toteuttamistamme kohteista. Ota yhteyttä!