Riots Huoneisto­automaatio­järjestelmä - tilanne hallinnassa

Riots huoneistoautomaatio koostuu järjestelmästä, jossa talon jokaiseen huoneistoon asennetaan oma pieni automaatiojärjestelmä. Näin huoneiston olosuhteet ja talotekniikka saadaan hallintaan.

Huoneistoautomaation ytimenä on aina Riots Apartment huoneistokeskus, johon voidaan liittää seuraanvanlaisia kokonaisuuksia:

  • Huoneiston vesimittarit (kylmä vesi ja lämmin vesi)
  • Huoneiston sähkömittari
  • Huoneistokohtainen ilmanvaihtokone
  • Termostaatit ja lattialämmityksen ohjaus
  • Vuotoantureita

Kun talossa on Riots Huoneistoautomaatiojärjestelmä, saadaan koko talo digitalisoitua kokonaan. Siitä on hyötyjä rakennusliikkeelle sekä taloyhtiölle koko rakennuksen elinkaaren aikana.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö!

Hyödyt rakennusliikkeelle

Apua rakennuksen käyttöönottoon

Kun Riots-järjestelmä otetaan käyttöön rakennuksen valmistumisen loppuvaiheilla, saa rakennusliike heti tiedot kootusti kaikista asunnoista. Pelaako ilmanvaihto, minkälaiset lämpötilat on eri asunnoissa? Onko jossakin asunnossa vesivuoto? Riots-järjestelmä nopeuttaa ja helpottaa rakennustöiden loppuvaiheilla monessa asiassa.

Lämmitysjärjestelmän säätö ennennäkemättömän helppoa

Kun jokaisesta huoneistosta on reaaliaikaiset lämpötilatiedot saatavissa historiatietoineen, on lämmitysjärjestelmän säätö helpompaa. Valvomon avulla liian kylmät ja kuumat asunnot on helppo löytää. Jos kohteeseen on asennettu lattialämmityksen ohjaus, niin myös termostaateista voi myös etänä säätää huoneiden lämpötiloja etänä ja kootusti. Ramppaaminen asunnoissa vähenee Riots järjestelmän myötä.

Takuuasioiden hoito helpottuu

Usein rakennuksen luovutuksen jälkeen rakennusliikkeelle tulee monia yhteydenottoja erinäisiin olosuhteisiin ja teknisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Asunnoista voi tulla reklamaatioita esim. liian kuumasta tai kylmästä lämpötilasta tai huonosta ilmanvaihdosta. Riots-järjestelmän avulla rakennusliike näkee olosuhdetilanteen reaaliaikaisena historiatietoineen. Riots-järjestelmä auttaa ongelmien ratkaisemisessa ja vähentävät turhia takuukäyntejä.

Hyödyt taloyhtiölle / omistajalle

Kun rakennuksessa on Riots-järjestelmä ja siihen valitut sopivat palvelut, säästää taloyhtiö paljon sekä rahaa että aikaa. Huoltokulut laskee, kun turhia huoltokäyntejä jää pois. Myös ylilämmittäminen on helpompi havaita ja korjata, mikä johtaa säästöihin lämmityskustannuksissa. Huoneiston ja kiinteistön arvo säilyy, kun esim. iv-koneen häiriöt havaitaan heti, ja näin esim. sisäilman laatu ei pääse kärsimään. Riotsin lisäpalvelut myös vähentää isännöinnin vaivaa, ja sitä kautta myös isännöinnin kuluissa on mahdollsita säästää.

Riots-järjestelmä auttaa myös päätöksenteossa remontteihin ja muhin toimenpiteisiin liittyen. Kun lämpötiloista ja kulutustiedoista on tarkkaa dataa, on niiden pohjalta helpompi tehdä oikeita päätöksiä taloyhtiön korjauksiin ja huoltoihin liittyen.

Hyödyt asukkaalle

Asukkaalle tarjoamme asukaskäyttöliittymän, jonka avulla asukas voi itse mobiilisovelluksen avulla seurata omia kustannuksia, sekä sähkön että vedenkulutusta reaaliajassa. Kun asukas pääsee seuraamaan omaa kulutustaan reaaliajassa, auttaa se säästämään myös niiden käytössä! Myös oman asunnon lämpötiloja voi seurata ja säätää. Kun lämpötiloista on tarkat mittaukset joka huoneesta, tietää asukaskin milloin on todellinen tarve ottaa yhteyttä huoltoon. Näin turhilta reklamaatioilta vältytään. Kun asukas on lomalla, on mukava tietää myös se että kotona on kaikki kunnossa.

Riots Valvomo myös havaitsee kylmän, jos esim. ikkuna on unohtunut auki, tai vuotavan wc-pytyn. Näin pystytään ehkäisemään vahinkoja ja välttämään vuodoista johtuvia suuria vesilaskuja. Riotsin avulla myös vedenkulutuksesta saadaan raportit asukkaalle kuukausiuttain, mikä auttaa myös havaitsemaan epätavallista kulutusta ja auttaa säästämään veden käytössä.

Hyödyt isännöitsijälle

Isännöinti riots-talossa on helppoa ja mukavaa. Kulutustiedot saadaan kätevästi Riots-järjestelmästä suoraan laskutukseen, tai mikäli taloyhtiössä on käytössä Riots laskutuspalvelu, niin kulutuslaskutuksesta ei tarvitse huolehtia laisinkaan. Mikäli asukkailta tulee lämpötiloihin tai kulutustietoihin liittyviä kysymyksiä, voi isännöitsijä tarkistaa tilanteen reaaliajassa Riots-järjestelmästä.

Hyödyt huoltoliikkeelle

Riots-järjestelmä tehostaa huoltoliikkeen toimintaa rakennuksen huollossa ja ylläpidossa, ja vähentää siten huollon kustannuksia ja työmäärää. Riots-järjestelmästä voidaan saada hälytyksiä erilaisista ongelmatilanteista, esim. vuotavasta WC-pytystä tai liian matalasta/korkeasta lämpötilasta, iv-koneen häiriöistä jne. Näin turhat tarkastuskäynnit voidaan jättää pois, ja keskittyä enemmän havaittuihin ongelmiin. Monesti ongelma on myös sellainen, että vika voidaan ratkaista myös etänä Riots-järjestelmän kautta, ja sitä kautta joskus huoltotoimenpide on vain asetusten säätämistä Riots-pilvipalvelusta.