Tietosuojaseloste - Riots Global Oy

TIIVISTELMÄ

Riots Global Oy on suomalainen IoT-laitevalmistaja, joka toimittaa yrityksille ja yhteisöille rakennusten kunnossapitoon sekä olosuhde- ja käyttötietojen keräämiseen tarkoitettuja laitteita ja palveluja. Asiakkaittemme palvelemiseksi ja tuotteidemme markkinoimiseksi keräämme tarpeellisia tietoja myös asiakkaittemme yhteyshenkilöistä. Noudatamme henkilötietoja kerätessämme ja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistuksia. Riots Global Oy:n asiakas-, markkinointi- ja yhteistyökumppanirekisterit sisältävät asiakkaittemme ja yhteistyökumppaniemme yhteyshenkilöistä tietoja, jotka koostuvat pääasiassa yhteyshenkilön itsensä tai hänen työnantajansa ilmoittamista tavanomaisista yhteystiedoista. Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, asiakashankintaan tai yhteistyösopimukseen liittyvään oikeutettuun etuun taikka rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen sekä yrityksille ja muille yhteisöille suunnattuun mainontaan ja markkinointiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille.

Pyydämme sinua tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen, jossa kerromme, mitä tietoja keräämme ja miten niitä käytämme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuoja-asioissa:

Riots Global Oy
Samuli Stenudd
Puhelin: +358 40 803 1420
Takatie 6 90440 Kempele
Sähköposti: asiakaspalvelu@riots.fi

Mitä henkilötietojasi keräämme ja kuinka ne keräämme

Voimme kerätä sinusta tietoja, kun tilaat tuotteitamme, vierailet toimipisteessämme, käytät verkkosivujamme tai olet muissa vuorovaikutustilanteissa kanssamme. Voimme kerätä tietoja sinusta myös työnantajasi toimittamista tiedoista ja julkisista lähteistä tai rekistereistä sekä yhdistää ja yhdistellä sinusta keräämiämme tietoja. Emme kerää sinuun liittyviä arkaluonteisia tietoja. Keräämme sinusta vain perustietoja, kuten

Voimme myös kerätä automaattisesti tietoja erilaisia menetelmiä käyttäen tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Evästekäytäntömme on selvitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa Evästekäytäntömme.

Mihin käytämme henkilötietojasi ja mikä on käsittelyn oikeusperuste

Voimme käyttää henkilötietojasi asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin. Rekisteröidylle voidaan hänen työtehtävänsä tai asemansa perusteella lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Riots Global Oy:n asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa olet, ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

Kuka henkilötietojasi käsittelee

Henkilötietojasi käsittelevät Riots Global Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät asiakassuhteiden hoitamiseen, toimituksiin, myyntiin, markkinointiin tai hallintoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja kukin henkilöstöryhmä käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, analytiikkapalveluita sekä mielipide- ja markkinatutkimuspalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaista MailChimp palveluntarjoajaa, jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi MailChimp on hakeutunut EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutunut noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Luovutetaanko henkilötietojasi kolmansille osapuolille

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

Miten henkilötietojesi tietoturva on järjestetty

Säilytämme tietojasi sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojesi turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaaseemme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta.

Millaisia oikeuksia sinulla on

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti. Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Evästekäytäntömme

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen. Evästeet voivat jäädä tietokoneelle vaihtelevaksi ajaksi tai ne voivat poistua selaimen sulkemisen jälkeen. Evästeitä käytetään sivustomme käytön tilastolliseen seuraamiseen, jotta sivustoa voidaan kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja hyödyllisemmäksi. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeitä voidaan käyttää myös antamiesi tietojen säilyttämiseksi. Osa evästeistä on välttämättömiä, jotta verkkosivut toimivat oikein, osa taas parantaa sivujen toiminnallisuutta ja käytettävyyttä. Useimmat internet-selaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti. Asetuksia muuttamalla käyttäjä voi kuitenkin estää selainta tallentamasta evästeitä tai rajoittaa niiden käyttöä tekemällä muutoksia sen asetukseen. Selainta mukauttamalla on lisäksi mahdollista poistaa aiemmin asennetut evästeet.

Google Analytics

Sivustomme käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästesarjaa tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen (performance eväste). Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan anonyymisti, eivätkä ne tunnista käyttäjää henkilönä. Mikäli olette tilanneet uutiskirjeemme, voimme kerätä tietoa siitä, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkosivustolle.

Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustollamme voi olla upotettuna kolmansien osapuolien sisältöä upotettuna, jonka sisältö tulee suoraan kolmannelta osapuolelta. Sivustolla vierailun aikana käyttäjä voi saada tietokoneeseen tällaisien kolmansien osapuolien lähettämiä evästeitä sivuston upotetun sisällön sisältämiltä muilta verkkosivustoilta tai verkkopalvelimilta. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja käyttäjän vierailusta omilla evästeillään kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti. Tällaisten evästeiden ja muiden kolmansien osapuolien käyttämien seurantajärjestelmien asennusta ei ole mahdollista valvoa teknisesti sivuston hallinnoijan toimesta emmekä valvo näiden evästeiden käyttämistä.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.