Tallikiinteistöihin

Hajautettu Riots automaatiojärjestelmä tallikiinteistöihin

Tallikiinteistöissä on tärkeää huolehtia käyttäjille tasaisen lämpimät ja toimivat toiminta- ja käyttöolosuhteet.

Tallikiinteistössä työskentely ja harrastaminen on turvallista kun olosuhteet ovat kunnossa. Tasainen lämpötila, riittävä ilmanvaihto ja toimiva kulunvalvonta takaavat viihtyisän ja turvallisen työskentelyn kiinteistöllä.

Tallikiinteistön käyttökustannuksista merkittävimpiä ovat kiinteistön lämmityskustannukset. Riots järjestelmällä voidaan toteuttaa hajautettua automaatiota hyödyntäen halliosakekohtainen ja kiinteistökohtainen seuranta ja ohjaus nykyaikaisesti.

Tästä dokumentista löydät seuraavat sisällöt:

 • Mitä etuja hajautetusta automaatiojärjetselmästä on tallikiinteistössä
 • Tallikiinteistön osakkeisiin toteutettavia kiinteistöautomaatio ominaisuuksia
 • Tallikiinteistön kiinteistötasolla toteutettavia kiinteistöautomaatio ominaisuuksia
 • Miten hajautettu automaatiojärjestelmä rakennetaan erilaisiin tallikiinteistöihin
 • Miten Riots Cloud pilvipalvelua hyödynnetään tallikiinteistöjen ohjauksessa
 • Mistä tallikiinteistöihin toteutettu Riost järjestelmän hinta muodostuu
 • Kiinteistöreferenssejä

Mitä etuja Riotsin hajautetusta automaatiojärjetselmästä on tallikiinteistössä

Tallikiinteistöissä automaatiojärjestelmältä vaaditaan kyvykkyyttä olosuhteiden mittaukseen ja ohjaukseen. Tallikiinteistöissä automaatiojärjestelmän tulee vastata osakekohtaiseen olosuhdeseurantaan ja ohjaukseen. Lisäksi kiinteistöissä tarvitaan aina kiinteistökohtaista valvontaa ja ohjausta.

Perinteisellä toteutuksella automaatiojärjestelmä aiheuttaa tallikiinteistöön merkittävän kustannustekijän rakennus- ja käyttövaiheessa. Hajautetulla automaatiojärjestelmällä säästetään merkittävä määrä kaapelointi-, asennus- ja kytkentätöitä. Lisäksi Riotsin hajautettu automaatiojärjestelmä tuo kiinteistön käytön aikaiseen mittaukseen ja valvontaan kustannustehokkuutta.

Riotsin hajautetulla automaatiojärjestelmällä saadaan hoidettua sekä osaketasolla että kiinteistötasolla kaikki lakisääteiset kiinteistöautomaatioratkaisut, kuten palohälytys- ja sprinklerijärjestelmä. Lisäksi Riots järjestelmä taipuu helposti kiinteistön käyttöä ja huoltoa helpottaviin ratkaisuihin, kuten veden, sähkön ja energian kulutuksen seurantaan.

Tallikiinteistön osakkeisiin toteutettavia kiinteistöautomaatio ominaisuuksia

Kulunvalvonta tallikiinteistön osakkeiden oville

Osakkeen ulkopuolelle asennettavalla koodinäppäimistöllä ohjataan nosto-ovea ja käyntiovea.

Kulkukoodeja hallinnoidaan helposti nettiselaimella käytettävästä Riots Cloud pilvipalvelusta. Pilvipalvelusta voidaan myös jakaa käyttöoikeuksia esimerkiksi vuokralaiselle.

Pilvipalvelusta voi avata oven etäyhteydellä, sekä nähdä milloin nosto-ovi ja käyntiovi ovat kiinni.

Anturointi

Osakkeeseen asennettavaan Riots Apartment -keskusyksikköön kytketään osakkeen vesimittari ja sähkömittari.

Talliyhtiön omien sähkömittareiden ansiosta sähköyhtiön mittarit ja kuukausimaksut jäävät pois. Pilvipalvelu tekee laskuttamisesta helppoa.

Riots Apartment -keskusyksikkö mittaa lisäksi osakkeen lämpötilaa ja ilmankosteutta.

Riots Apartment - osakkeen keskusyksikkö

Seuraa osakkeen tärkeimpiä asioita:

 • Vesimittareiden lukemat
 • Sähkömittarin lukema
 • Huonelämpötila ja ilmankosteus,
 • Optio: Analogiatulon seuranta
 • Option: Kärkitiedon seuranta

Ominaisuudet:

 1. Helppo ja nopea käyttöönotto
 2. Tyylikäs muotoilu
 3. Yksinkertaiset liitännät
 4. Mittalaitedirektiivin mukaiset, laskutuskäyttöön hyväksytyt sähkö- ja vesimittarit

Riots Cloud - Pilvipalvelu

Pilvipalvelu josta seuraat ja ohjaat helposti järjestelmää tietokoneella tai älypuhelimella.

Ominaisuuksia muun muassa:

 • Kohteiden ja osakkeiden etävalvomo
 • Hälytykset tekstiviestinä tai sähköpostiin
 • Selkeät grafiikat toiminnasta
 • Tapahtumalogit ja historia
 • Tietoturvallinen 100% suomalainen järjestelmä

Tallikiinteistön kiinteistötasolla toteutettavia kiinteistöautomaatio ominaisuuksia

Olosuhdemittaus

Olosuhdemittauksen avulla voidaan hallinnoida tallikiinteistön osakkeiden ja koko kiinteistön olosuhteita, jotta tasaiset käyttöolosuhteet täyttyvät. Olosuhdemittauksen avulla voidaan seurata tilojen käyttöä ja antaa tarvittaessa ohjausjärjestelmälle tietoa lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaustarpeista.

Lämmöntuoton seuranta

Lämmöntuoton seurannalla voidaan seurata erilaisia lämpöpumppuja, ilmavesilämpöpumppua, maalämpöpumppua mutta myös kaukolämpöjärjestelmää. Lämmöntuoton seuranta auttaa tallikiinteistön energiatehokkuuden optimoinnissa sekä vikatilanteiden hallinnassa.

Sen avulla turhaa lämmittämistä ja turhia kuluja voidaan välttää. Tallikiinteistöllä osakekohtainen lämmöntarve vaihtelee käyttöasteen ja käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi toimistokäytössä lämpötilan tarve on suurempi kuin puolikylmässä varastoinnissa. Tilakohtaisen tarkan säädön avulla voidaan optimoida kiinteistön olosuhteita ja energiankulutusta.

Lämmöntuoton ohjaus

Lämmityksen ohjaus parantaa tallikiinteistön energiatehokkuutta. Sen avulla turhaa lämmittämistä ja turhia kuluja voidaan välttää. Osakekohtainen säätö on tärkeää, koska halliosakkeiden käyttöasteet voivat vaihdella ja käyttäjillä voi olla erilaisia tarpeita.

Osakekohtaisen säädön avulla voidaan optimoida kiinteistön lämmitysolosuhteita. Lämmitys voidaan toteuttaa joko lattialämmityksenä, patterilämmityksenä tai ilmalämmityksenä.

Kulutusmittaukset

Riots järjestelmän avulla voidaan hoitaa tallikiinteistön kulutusmittaukset. Järjestelmään voidaan liittää koko kiinteistön lämmityksen, vedenkulutuksen ja sähkön mittaus. Vedenkulutuksen mittaamiseen voidaan liittää vuotovalvonta. Vuotojen valvonnan avulla voidaan lisätä tallikiinteistön turvallisuutta ja estää paikallisen vuodon laajeneminen kalliiksi vesivahingoksi.

Alamittaukset kulutuksille

Kiinteistön sähkönmittaus

Tallikiinteistön sähkömittarit voidaan liittää Riots järjestelmään ja sen avulla pystytään seuraamaan sähkönkulutusta kokonaisuutena ja osake ja kiinteistökohtainen sähkönkulutus eroteltuna.

Kiinteistön vedenmittaus

Vedenmittauksen avulla voidaan etäluettavia vesimittareita seurata Riots Cloud pilvipalvelusta ja verrata kulutuksen kehittymistä eri ajanjaksoina.

Kiinteistön energiamittaus

Energiamittauksen avulla voidaan seurata esimerkiksi kiinteistön kaukolämmön energiankulutusta. Energiankulutuksen huiput voidaan ennakoida ja kulutus optimoida energiataloudellisesti.

Kiinteistön IV-koneiden seuranta ja ohjaus

Ilmanvaihtokoneiden seurannan avulla voidaan varmistaa, että ilmanvaihto toimii kiinteistöllä oikein. Riittävä ilmanvaihto takaa sen, että tallikiinteistön käyttäjillä on riittävästi puhdasta ja raikasta työskentelyilmaa.

Ilmanvaihdon ohjauksella ilmanvaihtokoneiden tehoa voidaan säätää pienemmälle silloin, kun yksittäistä osaketta ei käytetä. Tämä säästää lämmityskuluissa, kun lämmitettyä ilmaa ei heitetä turhaan ulos.

Ilman kosteutta mittaamalla voidaan pitää tallikiinteistön kosteusolosuhteet optimaalisina esimerkiksi tarkkaa varastointia vaativissa käyttötilanteissa.

Lisäksi koko tallikiinteistön kattava ilmanvaihdon seuranta vähentää huomattavasti vikasäädöistä johtuvia ongelmia ja turhia huoltokäyntejä kiinteistöllä.

Kulunvalvonta kiinteistön pääporteille ja oville

Riots automaatiojärjestelmä mahdollistaa tallikiinteistön pääportin sekä osakekohteisten käyntiovien ja nosto-ovien kulunvalvonnan.

Riots Access Kulunvalvonta ominaisuudet tallikiinteistöissä:

 • Pääportin ohjaus
 • Nosto-ovien ohjaus
 • Käyntioven ohjaus
 • Koodinäppäimistö

Kulunvalvonta lisää kiinteistön turvallisuutta, koska se estää asiattoman ja aiheettoman kulkemisen kiinteistöllä. Samalla sähköinen kulunvalvonta helpottaa kiinteistön käyttöä, kun turhat avainten häviämisistä johtuvat lukkoliikeen laskut voi unohtaa.

Yleishälytysten seuranta

Riots järjestelmään voidaan kytkeä useita järjestelmiä, joiden hälytystietoja voidaan seurata ja ohjata eteenpäin. Riots järjestelmällä voidaan seurata muun muassa palopeltien toimintaa.

Riots järjestelmällä voidaan rakentaa erilaisia hälytysjärjestelmiä tarpeiden mukaisten kiinteistöprosessien seurantaan ja valvontaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset pumppaamot, olosuhdetiedot ja säiliöiden pintatiedot.

Ulkovalaistuksen ohjaus

Ulkovalaistuksen ohjauksella voidaan toteuttaa viihtyisyyttä ja turvallisuutta lisäävät valaistusjärjestelmät automaattisesti. Ulkovalaistusta voidaan ohjata useiden parametrien mukaan.

Ulkovalaistus voidaan ohjata esimerkiksi kellon ajan tai liiketunnistimien avulla, joten valot eivät pala turhaan. Kuitenkin koko tallikiinteistön ulkoalueen on oltava turvallinen kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoina.

Miten Riotsin hajautettu automaatiojärjestelmä rakennetaan erilaisiin tallikiinteistöihin

Riots järjestelmä koostuu rakennuksessa kahdesta kokonaisuudesta

 1.  Riots Infrasta, joka muodostaa tiedonsiirtojärjestelmän runkoverkon
 2. Kiinteistöön asennettavista Riots laitteista

Riots infraan toteutetaan rakennusvaiheessa tiedonsiirron hybridiverkko, jossa vähintään jokaiseen erilliseen rakennukseen tuodaan langallinen tiedonsiirtoväylä. Väylän rakentamisetapoihin voi tutustua teknisestä oppaastamme.

Osakekohtaiset ominaisuudet toteutetaan joko useita ominaisuuksia sisältävällä Riots Apartment – ratkaisulla tai ominaisuus kerrallaan itsenäisillä laitteilla.

Laitteet tarvitsevat vain sähkön, tiedonsiirto ja liityntä laitteilta Riots Infraan toteutetaan langattomasti. Langaton tiedonsiirto antaa monipuoliset mahdollisuudet toteuttaa ja laajentaa järjestelmää.

Miten Riots Cloud pilvipalvelua hyödynnetään tallikiinteistöjen ohjauksessa

Riots järjestelmästä tiedot viedään tallikiinteistöllä mitattu tieto Riots Cloud pilvipalveluun. Kiinteistöllä kerätty tieto mahdollistaa sen, että kulutus- ja olosuhdeseuranta sekä säätö ja optimointi voidaan tehdä etänä tietokoneella tai älypuhelimella.

Riots Cloud – Pilvipalvelun ominaisuuksia tallikiinteistöissä:

 • Kohteiden ja osakkeiden etävalvomo
 • Hälytykset tekstiviestinä tai sähköpostiin
 • Selkeät grafiikat toiminnasta
 • Tapahtumalogit ja historia
 • Tietoturvallinen 100 % suomalainen järjestelmä

Energia- ja kulutusseurannan piirissä voi siis olla muun muassa sähkö- ja kaukolämpöenergianmittaus sekä vedenkulutuksen seuranta.

Olosuhdeseurannassa voi olla kiinteistö- ja osakekohtaisesti muun muassa lämpötila, kosteus, valaistus, sisäilman laatu, tasapaino ja ilmamäärät.

Myös erilaiset hälytysrajat, hälytysten indikointi ja prosessien optimointi tapahtuu pilvipalvelun avulla. Hajautettu automaatiojärjestelmä on merkittävästi perinteisiä keskitettyjä järjestelmiä tietoturvallisempi, koska tieto ei ole kiinteistöllä fyysisessä laitteessa.

Mistä tallikiinteistöihin toteutettu Riost järjestelmän hinta muodostuu

Järjestelmän hintaan vaikuttaa luonnollisesti tallikiinteistön koko, osakkeiden määrä ja rakennuksen monimuotoisuus. Nämä vaikuttavat lähinnä Riots Infra tiedonsiirtojärjestelmän toteutukseen.

Halliosakekohtaiset ominaisuudet vaikuttavat huonekohtaiseen hintaan ja sen lisäksi osakkeiden määrä ja kiinteistötason ominaisuudet vaikuttavat kokonaishintaan.

Esimerkki toimitussisältö:

 • Koodinäppäimistö
 • Apartment-keskusyksikkö
 • Access-keskusyksikkö
 • Käyntioven lukko
 • Vesimittari kylmälle käyttövedelle
 • Osakekohtainen sähkömittari
 • Kohteen käyttöönotto sekä opastus kytkennöissä

Talliosakkeelle jää:

 • Kaapelointityöt
 • Johtojen kytkentä ohjeiden mukaan

 

Riots järjestelmä on modulaarinen, jonka asennuksen ja käyttöönoton nopeuteen on panostettu suunnittelupöydältä asti. Perinteiseen automaatiojärjestelmään verrattuna kustannusero Riots järjestelmän eduksi on usein kymmeniä prosentteja.

Kiinteistöreferenssejä

Uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä on asennettu jo yhteensä yli 5000 huoneistoon ja halliosakkeeseen.

Voit pyytää meiltä lisätietoja näiden kohteiden toteutuksesta. Mikäli sinulla on alkamassa uusi tallikiinteistön rakennushanke, olemme mielellään käytettävissäsi jo varhaisessa suunniteluvaiheessa. Näin saat parhaan hyödyn osaamisestamme. Ota rohkeasti yhteyttä!

Samuli Stenudd, puhelimella +358 40 803 1420, sähköpostilla samuli.stenudd@riots.fi

Kohde Paikkakunta
Linnakallion Talliosake 3 Pirkkala
Iso-Heikkilän Talliosake Turku
Jorvaksen Talliosake Kirkkonummi
Keimolan Talliosake Vantaa
Myllyn Talliosake Raisio
Oulunlahden talliosake Oulu
Sammonpuiston Talliosake Kaarina
Suutarilan Talliosake Helsinki
Valopuiston Talliosake Vantaa