Riots Infra

Riots Infra muodustuu rakennukseen asennetuista Riots-laitteista. Riots Infra, eli paikallisen Riots-verkko, jota myöten laitteiden mittaama data kulkee rakennuksen sisällä. Tieto kulkee Riots Infrassa sekä langattomasti että kaapeloituja väyliä myöten. Jokainen Riots-ratkaisu sisältää Riots-laitteet, jotka toimivat Riots Infran selkärankana. Niiden tehtävänä on tiedonsiirto rakennuksen sisällä (reititys) ja mittatiedon siirtäminen Riots-pilvipalveluun. Riots Infra mahdollistaa Riots-ratkaisujen hyödyntämisen kiinteistössä ja laajennettavuuden eri järjestelmiin.

Skaalautuva ja helposti toteutettava tiedonsiirto

Riots Infra on olennainen osa Riots-järjestelmää – se mahdollistaa Riots-laitteiden helpon yhdistämisen toisiinsa ja turvallisen tiedonkulun Riots-laitteiden välillä. Riots Infran myötä Riots-ratkaisujen skaalautuvuus ja ratkaisujen lisääminen tai laajentaminen rakennuksessa on todella helppoa ja kustannustehokasta.

Infran selkäranka

Riots Infran selkäranka muodostuu näistä Riots-laitteista:
Riots Mama , joka yhdistää paikallisen Riots Infran Riots Cloud -pilvipalveluun
Riots Connect, joka aloittaa Riots-tiedonsiirtoväylän rakennuksessa ja toimii tarvittaessa rajapintana rakennuksen muihin automaatiojärjestelmiin
Riots CAN Routerit, jotka muodostavat rakennukseen Riots-tiedonsiirtoväylän

Riots infran voi rakentaa erilaisiin kiinteistöihin

Riots-infra toteutetaan tyypillisesti hyödyntäen yhtä perusratkaisua seuraavista vaihtoehdoista:  

  • Moniväylä (kerrostaloon): usea CAN-väylä, väylä vaaka- ja pystysuunnassa 
  • Yksittäisväylä (kerrostaloon/luhtitaloon): yksi CAN-väylä pohjakerrokseen, langaton tiedonsiirto pystysuunnassa 
  • Tähtitopologia (kerrostaloon): pohjakerrokseen tähtitopologia (LAN), langaton tiedonsiirto pystysuunnassa 
  • Tähtitopologia (rivitaloon): tähtitopologia (LAN) rakennusten välillä 
  • Linjaväylä (rivitaloon): yhtenäinen CAN-väylä rakennusten läpi, tai oma CAN-väylä jokaiseen rakennukseen 
  • Linjaväylä (luhtitaloon): yhtenäinen CAN-väylä rakennuksen läpi

Suositus kerrostaloihin

Moniväyläratkaisussa (suositus) kiinteistön pohjakerrokseen rakennetaan vaakatason CAN-väylä ja usea vaakatason CAN-väylästä alkava pystyväylä. Data kulkee huoneistoista langattomasti lähimmälle CAN-väylässä olevalle CAN Routerille ja CAN-väylää myöten Connectille. Connectilta data siirtyy langattomasti eteenpäin ja lopuksi LAN-yhteyden kautta pilvipalveluun. Haluttaessa Riots-infran voi yhdistää myös kiinteistön automaatiojärjestelmään. Moniväylä mahdollistaa toimintojen etäohjauksen pilvipalvelussa mittaustulosten monitoroinnin lisäksi. Katso muut kerrostalojen infra-vaihtoehdot teknisestä oppaastamme.

Suositus luhtitaloihin

Linjaväyläratkaisussa kiinteistöön rakennetaan molempien asuinkerroksien läpi kulkeva CAN-väylä, johon kaikki CAN Routerit ketjutetaan. Huoneistot kommunikoivat langattomasti lähimmälle CAN Routerille. Data kulkee CAN-väylää pitkin Connectille, joka muuntaa väylän langattomaksi tiedonsiirroksi. Data kulkee Maman kautta LAN-yhteyden yli Riots-pilvipalveluun. Haluttaessa Connectin voi yhdistää automaatiojärjestelmään. Linjaväylä on Riotsin suositus infraratkaisuksi luhtitaloihin parhaan tiedonsiirtolaadun takaamiseksi. Katso muut luhtitalojen infra-vaihtoehdot teknisestä oppaastamme.

Suositus rivitaloihin

Linjaväyläratkaisussa CAN Routerit ketjutetaan CAN-väylään, ja huoneistot kommunikoivat langattomasti lähimmälle CAN Routerille. Data kulkee CAN-väylää pitkin Connectille, joka muuntaa väylän langattomaksi tiedonsiirroksi. Data kulkee Maman kautta LAN-yhteyden yli Riots-pilvipalveluun. Haluttaessa Connectin voi yhdistää automaatiojärjestelmään. Linjaväylä on toimiva ja edullinen ratkaisu, kun asunnoissa halutaan ainoastaan mitata ilman etäohjaustoimintoja. Katso muut rivitalojen infra-vaihtoehdot teknisestä oppaastamme.