Riots-järjestelmä

Riots-järjestelmä on hajautettu kiinteistöjen valvonta- ja automaatiojärjestelmä. Järjestelmä koostuu erilaisista mittauksia ja ohjauksia toteuttavista Riots-laitteista, tiedonsiirron toteuttavasta Riots Infrasta ja käyttöliittymänä pilvipalvelussa toimivasta Riots Cloudista. Riots-järjestelmä toimii rakennuksen itsenäisenä automaatiojärjestelmänä tai osana olemassa olevaa automaatiojärjestelmää. Riots järjestelmästä on tehty valmiita ratkaisuja eri kiinteistöprosessien ohjaukseen.

Mikä on Riots-järjestelmä?

Riots-järjestelmä on hajautettu kiinteistöjen valvonta- ja automaatiojärjestelmä, jonka muodostavat:

  1. Riots Cloud -pilvipalvelu, josta järjestelmää hallitaan
  2. Riots Infra tiedonsiirtoverkko, jossa hyödynnetään sekä langallista että langatonta tiedonsiirtoa
  3. Riots laitteet, joiden avulla kiinteistöa ohjataan ja valvotaan.

Mistä Riots-järjestelmä koostuu?

Riots-laitteet

Riots-laitteet ovat Riots Global Oy:n suunnittelemia ja kokoamia pieniä rakennukseen asennettavia laitteita, jotka mittaavat ja ohjaavat kiinteistön eri toimintoja. Ne voivat toimia itsenäisesti tai yhdessä muiden laitteiden kanssa. Riots-laitteet kommunikoivat keskenään langattomasti tai kaapelien välityksellä. Keskenään täysin yhteensopiviksi suunnitellut laitteet toimivat saumattomasti myös osana Riots Infraa.

Katso lisää erilaisia laitteita Riots laitteet -sivulta. Riots-laitteista on rakennettu erilaisia valmiita ratkaisuja kiinteistön automatisointiin.

Riots Infra

Rakennukseen asennetut tiedonsiirtolaitteet muodostavat Riots Infran. Riots Infra on rakennuksen sisällä oleva paikallinen tiedonsiirtoverkko, Riots-verkko. Riots Infra on hybriditeknologialla toteutettu tiedonsiirtoverkko, jossa hyödynnetään saumattomasti langatonta ja langallista tiedonsiirtoverkkoa. Sitä pitkin voidaan siirtää sekä Riots-laitteiden mittaamaa dataa kuin kolmannen osapuolen laitteiden dataa. Riots Infra mahdollistaa Riots-ratkaisujen hyödyntämisen ja erillisten järjestelmien yhteensovittamisen kiinteistössä.

Riots Cloud

Riots Cloud on internet-selaimessa toimiva pilvipalvelu, joka toimii kiinteistön käyttöliittymänä. Sinne Riots-laitteiden keräämä mittaustieto kootaan, siellä mittaustieto säilytetään ja analysoidaan ja sen kautta Riots-laitteita ja koko kiinteistöä ohjataan. Pilvipalvelu on kokonaan Riots Global Oy:n kehittämä ja ylläpitämä.

Tutustu tarkemmin Riots Cloud -pilvipalveluun.

Millaista teknologiaa Riots-järjestelmässä on?

Riots-teknologia mahdollistaa langattoman ja kaapeliväylää myöten kulkevan tiedonsiirron keskinäisen vaihtelun rakennuksen sisällä, mikä tekee Riots-järjestelmän suunnittelusta kohteeseen hyvin joustavaa ja tehokasta. Teknologian tietoturva on pankkitasoa: tiedonsiirto on kaksinkertaisesti salattua ja tapahtuu lyhyellä kantaman sisällä. Teknologia on suunniteltu siten, että rakennukseen asennetut Riots-laitteet ja -ratkaisut toimivat myös itsenäisesti, vaikka rakennuksen internet-yhteys hetkellisesti katkeaisi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Riots-järjestelmästä:

Tästä osiosta löydät mm: 

Voinko laajentaa Riots-järjestelmää?
Onko Riots-järjestelmä turvallinen?
Miten kerätty data siirtyy internettiin?
Mitä tietoa Riots-järjestelmä kerää?
Saako Riots-järjestelmän kautta hälytyksiä pumppaamosta?
Voinko yhdistää Riots-järjestelmään muiden valmistajien laitteita?
Miten EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR on huomioitu Riotsilla?

Voinko laajentaa kiinteistössäni jo olemassa olevaa Riots-ratkaisua?

Kyllä. Riots-laitteet toimivat saumattomasti yhteen Riots Infran kautta, ja voit laajentaa käytössä olevaa Riots-ratkaisua muilla Riots-ratkaisuilla.

Onko Riots-järjestelmä turvallinen?

Kyllä, tietoturva on ollut keskeinen seikka järjestelmän kehityksessä. Kaikki Riots-järjestelmän tietoliikenne on yksilöllisesti salattua, ja Riots Cloud -pilvipalvelussa käytetään alan parhaita standardeja.

Riots-teknologian langattomuus on hienovaraisempaa kuin monessa muussa langattomassa järjestelmässä. Riots-järjestelmä hyödyntää lyhyen kantaman teknologiaa, mikä vähentää langatonta tietoliikennettä ilmassa. Tyypillinen langaton Riots-kuuluvuus on yhden asunnon sisällä, tai sopivalla laitesijoittelulla kahden asunnon välillä. Kuuluvuutta voidaan laajentaa toistimilla (reitittimillä) rajattomasti. Riots-järjestelmässä kulkee hyvin lyhyitä signaalipätkiä pienin väliajoin kohdennetusti suoraan Riots-laitteelta toiselle Riots-laitteelle. Tämä tarkoittaa turvallisempaa tiedonsiirtoa, pienempiä tehoja ja nopeampaa datan liikkumista laitteiden välillä.

Miten kiinteistöistä kerätty data siirtyy Internetiin?

Kiinteistössä mitattu data siirtyy internetiin salatusti Riots Maman kautta LAN-yhteyden yli. Tavallinen nettiliittymä riittää datan siirtoon, eikä sitä varten tarvita esimerkiksi kiinteää IP-osoitetta.

Mitä tietoja Riots-järjestelmä kerää kiinteistöstä?

Riots-järjestelmä kerää sitä dataa, joka käytössä olevan ratkaisun kuvauksessa on ilmoitettu. Jos sinulla on esimerkiksi huoneilman lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaava anturi, se kerää dataa vain ilman lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Ilmanvaihdon toimintaa monitoroiva Riots-ratkaisu kerää dataa ilmanvaihdon toiminnasta. Riots käsittelee ja analysoi kiinteistöjesi dataa valitsemasi ylläpitopalvelun mukaisesti – tutustu palvelutarjontaamme. Riots Cloud -pilvipalvelussa säilytettävästä datasta ja sen käsittelystä kerrotaan tarkemmin pilvipalvelun tietoturvaselosteessa.

Saako Riots-järjestelmän kautta hälytyksiä pumppaamoon liittyen?

Kyllä. Riots-järjestelmällä voi seurata pumppaamon toimintaa, ja järjestelmä lähettää hälytyksen pilvipalveluun jos pumppaamo ei toimi oikein.

Voinko yhdistää Riots-järjestelmään muiden valmistajien laitteita?

Kyllä voit. Riots-tuotteet ovat yhteensopivia markkinoiden yleisimpien rajapintojen kanssa. Voit esimerkiksi yhdistää Riots-tuotteen Modbus-laitteeseen. Jos haluat tietää jonkin tietyn valmistajan laitteen yhteensopivuuden, ota meihin yhteyttä.

Miten EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR on huomioitu Riotsilla?

Olemme tehneet EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät GDPR-riskikartoitukset ja luoneet sopimuspohjat puolestasi. Saat meiltä kaupan yhteydessä datan omistajuuteen ja käyttöön liittyvät valmiit sopimuspohjat, joilla varmistetaan kohteista kerättyjen tietojen asiallinen ja asetuksen mukainen tietojen käsittely.

Katso lisää GDPR:stä tietosuoja.fi sivustolta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Kysy meiltä – autamme mielellämme!