Riots-järjestelmä

Riots-järjestelmä on hajautettu kiinteistöjen valvonta- ja automaatiojärjestelmä. Järjestelmä koostuu erilaisista mittauksia ja ohjauksia toteuttavista Riots-laitteista, tiedonsiirron toteuttavasta Riots Infrasta ja käyttöliittymänä pilvipalvelussa toimivasta Riots Cloudista. Riots-järjestelmä toimii rakennuksen itsenäisenä automaatiojärjestelmänä tai osana olemassa olevaa automaatiojärjestelmää. Riots järjestelmästä on tehty valmiita ratkaisuja eri kiinteistöprosessien ohjaukseen.

Mikä on Riots-järjestelmä?

Uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä on luotu sen vuoksi, että sillä voidaan ratkaista kiinteistöautomaation keskeisimmät ongelmat ja haasteet. 

Perinteinen keskitetty automaatiojärjestelmä on saanut sen vannoutuneita kannattajia pysymään keskitetyn järjestelmän puolella, koska markkinoilla olevissa muissa hajautetuissa malleissa eri valmistajien laitteet eivät keskustele keskenään hyvin. Tämä on iso ongelma!

Nyt ongelma on ratkaistu! Markkinoilla on saatavilla aikaisemmat ongelmat poistava uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä. Riots-järjestelmä on hajautettu Riotsin omilla laitteilla, jotka keskustelevat keskenään hyvin. Tässä on iso ero!

Perinteinen keskitetty automaatiojärjestelmä muodostuu kolmesta tasosta:

Perinteinen keskitetty automaatiojärjestelmä muodostuu kolmesta tasosta: valvomotasosta, alakeskustasosta ja kenttälaitetasosta.

Valvomotasolla suoritetaan ohjaus- ja valvontatoimenpiteitä. Sieltä hallitaan koko automaatiojärjestelmää käyttöliittymän avulla.

Alakeskustasolla sijaitsee ohjelmoitava logiikka, kaikkine I/O-kortteineen, joka suorittaa säätötehtävät ja ohjaa alimman tason laitteita. Alakeskustasolla tehdään valvontaoperaatiot.

Alimmalla kenttälaitetasolla sijaitsevat suorittavat ja mittaavat laitteet. Joita ovat esimerkiksi moottorit, pumput, venttiilit sekä niitä ohjaavat laitteet.

Kuulostaa yksinkertaiselta. Tavallaan se onkin sitä, mutta tämä vanha keskitetty automaatiojärjestelmä on erittäin riskialtis toiminnan ja turvallisuuden kannalta.

Perinteinen keskitetty automaatiojärjestelmä on kallis ja haavoittuva:

Perinteisen keskitetyn automaatiojärjestelmän kaikki äly on keskitetty alakeskuksiin. Alakeskus suorittaa säätötehtäviä ja ohjaa alimman tason laitteita.

Mitä sitten tapahtuu jos tämä perinteisen mallin hermokeskus menee rikki tai joutuu tietoturvahyökkäyksen kohteeksi? Niin – Kommunikaatio lakkaa toimimasta ja koko automaatiojärjestelmä kaatuu.

Lisäksi näiden alakeskusten koko voi olla fyysisestikin suuri. Ja isossa kiinteistössä yhdestä keskitetystä kohteesta vedetään jopa kilometrien pituisia kaapelointeja kiinteistön eri puolilla sijaitseville laitteille.

Mihin nämä kaikki kilometrien mittaiset kaapeloinnit saadaan mahtumaan rakennuksessa? Paljonko niiden vetäminen ja kotelointi maksaa tosiasiassa kiinteistön rakentajalle? Entä huoltotoimenpiteet, kuka ne maksaa?

Keskeneräisiä ja puolivalmiita automaatiojärjestelmiä:

Perinteisen keskitetyn automaatiojärjestelmän kaapelointiongelmia on yritetty ratkaista erilaisilla puolivalmiilla hajautetuilla järjestelmävirityksillä.

Markkinoilla olevissa puolivalmiissa ja keskeneräisissä hajautetuissa malleissa eri valmistajien laitteet eivät keskustele keskenään hyvin.

Tämä iso ongelma kiinteistön rakentajalle, omistajalle ja käyttäjälle!

Perinteisen automaatiojärjestelmän ongelmat:

 • Suunnittelu haastavaa.
 • Rakentaminen kallista ja hidasta.
 • Skaalautuminen mahdotonta.
 • Haavoittuvuus ja tietoturvariski.
 • Useita päällekkäisiä järjestelmiä.

Hajautettu automaatiojärjestelmä:

Wikipedia avaa hajautetun ohjausjärjestelmän eroja keskitettyyn ohjausjärjestelmään:
”Hajautettu ohjausjärjestelmä on tietokonepohjainen automaation ohjausjärjestelmä kiinteistölle.

Hajautetussa ohjausjärjestelmässä on tavallisesti suuri määrä autonomisten ohjainten ohjaamia säätöpiirejä, mutta keskusyksikön suorittama valvonta.

Tämä on päinvastoin kuin keskitetyissä ohjausjärjestelmissä, joissa käytetään keskitettyjä ohjaimia keskustietokoneessa tai keskusohjaushuoneen erillisissä ohjainlaitteissa.

Hajautettu konsepti lisää järjestelmän luotettavuutta ja vähentää asennuskustannuksia sijoittamalla kunkin prosessin ohjaustoiminnot sen läheisyyteen. Tätä seurataan etävalvonnalla.”

Hajautetun järjestelmän kuvailu jatkuu Wikipediassa:

”Hajautetut ohjausjärjestelmät on otettu käyttöön ensin suurissa ja arvokkaissa prosessiteollisuuskohteissa, joissa on edellytetty kriittistä turvalllisuutta.

Hajautettu järjestelmä mahdollistaa paikallisen valvonnan ja keskusvalvonnan integroimisen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.

Yhden järjestelmän malli mahdollistaa kiinteistön älykkään seurannan ja ohjauksen, eikä siinä ole suunnittelun integrointiriskiä.

Järjestelmä on luotettava ja turvallinen. Luotettavuus tulee siitä, että toiminnot jakautuvat järjestelmän solmujen ympärille.

Jos yksittäinen laite ei toimi, se vaikuttaa vain yhteen osaan toisin kuin keskitetyn järjestelmän keskustietokoneen vika, joka vaikuttaisi koko automaatiojärjestelmään.

Ja koska laitteiden ohjaus tapahtuu lähellä kutakin ohjattavaa laitetta verkko- ja keskusprosessointiviiveitäkään ei tule.”

Uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä on käytössä jo yli 5000 huoneistossa:

Nyt automaatiojärjestelmien ongelma on ratkaistu! Markkinoilla on saatavilla aikaisemmat ongelmat poistava uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä.

Riots-järjestelmä on hajautettu Riotsin omilla laitteilla, jotka keskustelevat keskenään hyvin. Tässä on iso ero!

Riotsin uudenlaisessa hajautetun automaatiojärjestelmän mallissa ei tarvita kalliita kaapelointeja, joiden vetäminen kaikkine oheistöineen on valtavan kallista työmaaolosuhteissa.

Lisäksi riskialtista kiinteistölle sijoittuvaa hermokeskusta ei tarvita, koska jokainen Riots-laite osaa välittää tietoa itsenäisesti.

Uudenlainen hajautettu Riots automaatiojärjestelmä on asennettu onnistuneesti jo yli 5000 huoneistoon. Joten näyttöjä järjestelmän luotettavasta toiminnasta löytyy!

 

Hajautettua Riots automaatiojärjestelmää voi hyödyntää monipuolisesti eri käyttökohteissa:

Nyt kiinteistöjen digitalisointi on mahdollista kenelle tahansa.

Ole sinäkin rohkea päättäjä ja toteuta kiinteistöjesi digiloikka nyt! Nykyajan teknologialla tehokkuus, turvallisuus ja toiminnallisuus on valjastettu kiinteistön rakentajan, omistajan ja käyttäjän eduksi.

Onko sinulla alkamassa uusia rakennuskohteita? Hajautettua Riots automaatiojärjestelmää voi hyödyntää monipuolisesti eri käyttökohteissa.

Käyttökohteita:

 • Hotellit
 • Hoivakiinteistöt
 • Koulut
 • Päiväkodit
 • Tallikiinteistöt
 • Hallikiinteistöt
 • Asuinkiinteistöt
 • Kerrostalot
 • Luhtitalot
 • Rivitalot
 • Erillistalot

Riots-järjestelmässä nykyajan teknologialla tehokkuus, toiminnallisuus ja turvallisuus on valjastettu kiinteistön rakentajan, omistajan ja käyttäjän eduksi:

Tehokkuus: Suunnittelun tehokkuus. Rakentamisen tehokkuus. Kiinteistön energiatehokkuus. Vedenkäytön tehokkuus. Sähkön käytön tehokkuus. Huollon ja ylläpidon tehokkuus.

Toiminnallisuus: Älykkyys. Autonomisuus. Interaktiivisuus. Olosuhteet. Hallittavuus.

Turvallisuus: Paloturvallisuus. Vesiturvallisuus. Kulunvalvonta. Ympäristöturvallisuus. Tietoturvallisuus.

 

Riots järjestelmän yksinkertainen rakenne:

Riots-järjestelmä on hajautettu kiinteistöjen valvonta- ja automaatiojärjestelmä, jonka muodostavat:

 1. Riots Cloud -pilvipalvelu, josta järjestelmää hallitaan
 2. Riots Infra tiedonsiirtoverkko, jossa hyödynnetään sekä langallista että langatonta tiedonsiirtoa
 3. Riots laitteet, joiden avulla kiinteistöa ohjataan ja valvotaan.

Mistä Riots-järjestelmä koostuu?

Riots-laitteet

Riots-laitteet ovat Riots Global Oy:n suunnittelemia ja kokoamia pieniä rakennukseen asennettavia laitteita, jotka mittaavat ja ohjaavat kiinteistön eri toimintoja. Ne voivat toimia itsenäisesti tai yhdessä muiden laitteiden kanssa. Riots-laitteet kommunikoivat keskenään langattomasti tai kaapelien välityksellä. Keskenään täysin yhteensopiviksi suunnitellut laitteet toimivat saumattomasti myös osana Riots Infraa.

Katso lisää erilaisia laitteita Riots laitteet -sivulta. Riots-laitteista on rakennettu erilaisia valmiita ratkaisuja kiinteistön automatisointiin.

Riots Infra

Rakennukseen asennetut tiedonsiirtolaitteet muodostavat Riots Infran. Riots Infra on rakennuksen sisällä oleva paikallinen tiedonsiirtoverkko, Riots-verkko. Riots Infra on hybriditeknologialla toteutettu tiedonsiirtoverkko, jossa hyödynnetään saumattomasti langatonta ja langallista tiedonsiirtoverkkoa. Sitä pitkin voidaan siirtää sekä Riots-laitteiden mittaamaa dataa kuin kolmannen osapuolen laitteiden dataa. Riots Infra mahdollistaa Riots-ratkaisujen hyödyntämisen ja erillisten järjestelmien yhteensovittamisen kiinteistössä.

Riots Cloud

Riots Cloud on internet-selaimessa toimiva pilvipalvelu, joka toimii kiinteistön käyttöliittymänä. Sinne Riots-laitteiden keräämä mittaustieto kootaan, siellä mittaustieto säilytetään ja analysoidaan ja sen kautta Riots-laitteita ja koko kiinteistöä ohjataan. Pilvipalvelu on kokonaan Riots Global Oy:n kehittämä ja ylläpitämä.

Tutustu tarkemmin Riots Cloud -pilvipalveluun.

Millaista teknologiaa Riots-järjestelmässä on?

Riots-teknologia mahdollistaa langattoman ja kaapeliväylää myöten kulkevan tiedonsiirron keskinäisen vaihtelun rakennuksen sisällä, mikä tekee Riots-järjestelmän suunnittelusta kohteeseen hyvin joustavaa ja tehokasta. Teknologian tietoturva on pankkitasoa: tiedonsiirto on kaksinkertaisesti salattua ja tapahtuu lyhyellä kantaman sisällä. Teknologia on suunniteltu siten, että rakennukseen asennetut Riots-laitteet ja -ratkaisut toimivat myös itsenäisesti, vaikka rakennuksen internet-yhteys hetkellisesti katkeaisi.

Uudenlaisen Riots automaatiojärjestelmän hyödyt:

Nyt kiinteistöjen digitalisointi on mahdollista kenelle tahansa.

Ota kiinteistösi rohkeasti hallintaan nykyaikaisella teknologialla ja varmista toteutuksen tehokkuus, turvallisuus ja toiminnallisuus kiinteistön rakentajan, omistajan ja käyttäjän eduksi!

Onko sinulla alkamassa uusia rakennuskohteita?

Hajautetun Riots automaatiojärjestelmän hyödyt rakennuskohteessa:

 • Suunnittelu yksinkertaista, voidaan muuttaa jälkikäteen.
 • Rakentaminen helppoa ja nopeaa, tarvitaan ”vain” sähkö.
 • Skaalautuminen yksinkertaista.
 • Autonominen, yhden laitteen rikkoutuminen ei lamaannuta koko järjestelmää.
 • Tietoturvallinen.

Usein kysyttyjä kysymyksiä Riots-järjestelmästä:

Tästä osiosta löydät mm: 

Voinko laajentaa Riots-järjestelmää?
Onko Riots-järjestelmä turvallinen?
Miten kerätty data siirtyy internettiin?
Mitä tietoa Riots-järjestelmä kerää?
Saako Riots-järjestelmän kautta hälytyksiä pumppaamosta?
Voinko yhdistää Riots-järjestelmään muiden valmistajien laitteita?
Miten EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR on huomioitu Riotsilla?

 

 

Voinko laajentaa kiinteistössäni jo olemassa olevaa Riots-ratkaisua?

Kyllä. Riots-laitteet toimivat saumattomasti yhteen Riots Infran kautta, ja voit laajentaa käytössä olevaa Riots-ratkaisua muilla Riots-ratkaisuilla.

 

Onko Riots-järjestelmä turvallinen?

Kyllä, tietoturva on ollut keskeinen seikka järjestelmän kehityksessä. Kaikki Riots-järjestelmän tietoliikenne on yksilöllisesti salattua, ja Riots Cloud -pilvipalvelussa käytetään alan parhaita standardeja.

Riots-teknologian langattomuus on hienovaraisempaa kuin monessa muussa langattomassa järjestelmässä. Riots-järjestelmä hyödyntää lyhyen kantaman teknologiaa, mikä vähentää langatonta tietoliikennettä ilmassa. Tyypillinen langaton Riots-kuuluvuus on yhden asunnon sisällä, tai sopivalla laitesijoittelulla kahden asunnon välillä. Kuuluvuutta voidaan laajentaa toistimilla (reitittimillä) rajattomasti. Riots-järjestelmässä kulkee hyvin lyhyitä signaalipätkiä pienin väliajoin kohdennetusti suoraan Riots-laitteelta toiselle Riots-laitteelle. Tämä tarkoittaa turvallisempaa tiedonsiirtoa, pienempiä tehoja ja nopeampaa datan liikkumista laitteiden välillä.

 

Miten kiinteistöistä kerätty data siirtyy Internetiin?

Kiinteistössä mitattu data siirtyy internetiin salatusti Riots Maman kautta LAN-yhteyden yli. Tavallinen nettiliittymä riittää datan siirtoon, eikä sitä varten tarvita esimerkiksi kiinteää IP-osoitetta.

 

Mitä tietoja Riots-järjestelmä kerää kiinteistöstä?

Riots-järjestelmä kerää sitä dataa, joka käytössä olevan ratkaisun kuvauksessa on ilmoitettu. Jos sinulla on esimerkiksi huoneilman lämpötilaa ja ilmankosteutta mittaava anturi, se kerää dataa vain ilman lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Ilmanvaihdon toimintaa monitoroiva Riots-ratkaisu kerää dataa ilmanvaihdon toiminnasta. Riots käsittelee ja analysoi kiinteistöjesi dataa valitsemasi ylläpitopalvelun mukaisesti – tutustu palvelutarjontaamme. Riots Cloud -pilvipalvelussa säilytettävästä datasta ja sen käsittelystä kerrotaan tarkemmin pilvipalvelun tietoturvaselosteessa.

 

Saako Riots-järjestelmän kautta hälytyksiä pumppaamoon liittyen?

Kyllä. Riots-järjestelmällä voi seurata pumppaamon toimintaa, ja järjestelmä lähettää hälytyksen pilvipalveluun jos pumppaamo ei toimi oikein.

 

Voinko yhdistää Riots-järjestelmään muiden valmistajien laitteita?

Kyllä voit. Riots-tuotteet ovat yhteensopivia markkinoiden yleisimpien rajapintojen kanssa. Voit esimerkiksi yhdistää Riots-tuotteen Modbus-laitteeseen. Jos haluat tietää jonkin tietyn valmistajan laitteen yhteensopivuuden, ota meihin yhteyttä.

 

Miten EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR on huomioitu Riotsilla?

Olemme tehneet EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät GDPR-riskikartoitukset ja luoneet sopimuspohjat puolestasi. Saat meiltä kaupan yhteydessä datan omistajuuteen ja käyttöön liittyvät valmiit sopimuspohjat, joilla varmistetaan kohteista kerättyjen tietojen asiallinen ja asetuksen mukainen tietojen käsittely.

Katso lisää GDPR:stä tietosuoja.fi sivustolta.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?

Kysy meiltä – autamme mielellämme!