Hero Image

Riots-infra

Riots-infra muodostaa rakennukseen paikallisen Riots-verkon, joka mahdollistaa Riots-järjestelmän tiedonsiirron.

Mikä on Riots-infra?

Riots-infra, eli paikallinen Riots-verkko, muodostuu rakennukseen asennetuista Riots-laitteista. Laitteiden mittaama data kulkee Riots-infraa pitkin rakennuksen sisällä. Tieto kulkee Riots-infrassa sekä langattomasti että kaapeloituja väyliä myöten. Jokainen Riots-ratkaisu sisältää Riots-laitteet, jotka toimivat Riots-infran selkärankana. Niiden tehtävänä on tiedonsiirto rakennuksen sisällä (reititys) ja mittatiedon siirtäminen Riots-pilvipalveluun.

Riots-infra mahdollistaa Riots-ratkaisujen hyödyntämisen kiinteistössä ja laajennettavuuden eri järjestelmiin.

Skaalautuva ja helposti toteutettava tiedonsiirto

Riots-infra on olennainen osa Riots-järjestelmää – se mahdollistaa Riots-laitteiden helpon yhdistämisen toisiinsa ja turvallisen tiedonkulun laitteiden välillä. Riots-infran myötä Riots-ratkaisujen skaalautuvuus ja ratkaisujen lisääminen tai laajentaminen rakennuksessa on todella helppoa ja kustannustehokasta.

Riots Infra

Infran selkäranka

Riots-infran selkäranka muodostuu näistä Riots-laitteista:

  • Etäyhteysmoduuli Mama, joka yhdistää paikallisen Riots-infran Riots Cloud -pilvipalveluun
  • Väylämuunnin Connect, joka aloittaa Riots-tiedonsiirtoväylän rakennuksessa ja toimii tarvittaessa rajapintana rakennuksen muihin automaatiojärjestelmiin
  • Väyläreititin Router-laitteet, jotka jatkavat tarvittaessa Riots-tiedonsiirtoväylää rakennuksessa

Riots-infran voi rakentaa erilaisiin kiinteistöihin

Riots-infra toteutetaan tyypillisesti hyödyntäen yhtä perusratkaisua seuraavista vaihtoehdoista:

Moniväylä (kerrostaloon ja luhtitaloon): usea CAN-väylä, väylä vaaka- ja pystysuunnassa
Linjaväylä (rivitaloon): yhtenäinen CAN-väylä rakennuksen läpi

Lataa Riots-infran suunnitteluohjeet

CAN-kytkennät

CAN-väylän avulla Riots-laitteet liitetään helposti toisiinsa. Väylään kytketyt laitteet saavat CAN-väylän kautta käyttöjännitteen ja väylässä kulkevan datan.

  • kaapelisuositus CAN-väylään: Nomak 2x(2x0,5)+0,5
  • Johtimien järjestyksen tulee olla sama kaikissa väylään ketjutettujen laitteiden CAN-liittimissä
  • Päätevastuksen (Rt-kytkin) tulee olla asennossa 1 kun laite on CAN-väylän päädyssä; keskellä väylää olevissa laitteissa päätevastuksen tulee olla asennossa 0.

Ohessa esimerkki viiden ketjutetun laitteen päätevastussäädöistä.

CAN-kytkennat-vaylan-paadyssa

Esimerkki kerrostaloihin

Moniväyläratkaisussa (suositus) kiinteistön pohjakerrokseen rakennetaan vaakatason CAN-väylä ja usea vaakatason CAN-väylästä alkava pystyväylä. Data kulkee huoneistoista Apartment-laitteiden kautta lähimmälle CAN-väylässä olevalle CAN Routerille ja CAN-väylää myöten Connectille. Connectilta data siirtyy langattomasti eteenpäin ja lopuksi LAN-yhteyden kautta pilvipalveluun. Haluttaessa Riots-infran voi yhdistää myös kiinteistön automaatiojärjestelmään. Moniväylä mahdollistaa toimintojen etäohjauksen pilvipalvelussa mittaustulosten monitoroinnin lisäksi.

Kerrostalon Riots-Infra ja nousukuilut

Esimerkki luhtitaloihin

Moniväyläratkaisussa kiinteistöön rakennetaan asuinkerroksien läpi kulkeva yksi tai useampi CAN-väylä, johon Routerit yhdistyvät. Huoneistojen Apartmentit ketjutetaan Routereiden kautta väylään. Data kulkee CAN-väylää pitkin Connectille, joka muuntaa väylän langattomaksi tiedonsiirroksi. Data kulkee Maman kautta LAN-yhteyden yli Riots-pilvipalveluun. Haluttaessa Connectin voi yhdistää automaatiojärjestelmään. Moniväylä on Riotsin suositus infraratkaisuksi luhtitaloihin parhaan tiedonsiirtolaadun takaamiseksi.

Luhtitalon Riots Infra

Esimerkki rivitaloihin

Linjaväyläratkaisussa Apartmentit ketjutetaan CAN-väylään. Data kulkee CAN-väylää pitkin Connectille, joka muuntaa väylän langattomaksi tiedonsiirroksi. Data kulkee Maman kautta LAN-yhteyden yli Riots-pilvipalveluun. Haluttaessa Connectin voi yhdistää automaatiojärjestelmään.

Maavaraisen rivitalon Riots Infra