Ratkaisut

Olemme toteuttaneet erilaisia valmiita ratkaisuja nykyaikaiseen kiinteistötekniikan ohjaukseen ja valvontaan. Ratkaisuilla pyritään mahdollisimman tehokkaaseen toteutustapaan sekä laajaan toiminnallisuuteen ilman raskasta suunnittelu- ja ohjelmointityötä.

Riots Apartment

Riots Apartment on huoneistoautomaatioratkaisu, joka tuo asunnon tärkeimmät tiedot reaaliaikaisesti internetiin. Riots Apartmentin avulla Riots-Cloudiin voidaan välittää reaaliaikaisesti tieto huoneiston
• lämpötilasta ja ilmankosteudesta
• ilmanvaihdon toiminnasta (palopeltien tila tai ilmanvaihtokoneen toiminta)
• vesimittarilukemista
• sähkömittarilukemasta
• mahdollisista vesivuodoista (esimerkiksi tiskikoneen alla)
Järjestelmä lähettää hälytyksen, mikäli se havaitsee huoneiston mittaustiedoissa poikkeamia. Tämä mahdollistaa kiinteistöhuoltotoimenpiteiden tehostamisen, mikä pidentää rakennuksen käyttöikää ja laskee ylläpitokustannuksia rakennuksen elinkaaren aikana.

Riots Lämmityksen ohjaus ja valvonta

Riots-järjestelmän avulla lämmitystä ohjataan huonetasolla huone- tai lämpöanturien mittaaman lämpötilan perusteella. Tämä mahdollistaa tarkan lämpötilan asettamisen tilakohtaisesti sekä optimaalisen lämmityksen tasapainotuksen rakennuksessa. Hyödyt eivät toteudu vain rakentamisvaiheessa, vaan parantunut rakennuksen energiatehokkuus ja paremmat olosuhteet tuovat hyötyjä koko rakennuksen elinkaaren ajan.
Riots tarjoaa ratkaisun mm. seuraaviin lämmitystapoihin:
– Asuntokohtainen lämmitys
– Vesikiertoinen lattialämmitys
– Sähköinen lattialämmitys

Riots Ilmanvaihdon ohjaus ja seuranta

Ilmanvaihdon hallinnan tavoite on säätää ilmanvaihdon tehoa tarpeen mukaan, jotta olosuhteet ja asuinmukavuus rakennuksessa pysyvät mahdollisimman hyvinä. Riots-järjestelmä tarjoaa ratkaisuja sekä asuntokohtaiseen ilmanvaihtoon että keskitettyyn ilmanvaihtoon.

Riots Kulunvalvonta

Kulunvalvontaan tarkoitetussa Riots-ratkaisussa oveen ei tarvita mekaanisia avaimia, vaan kulkuoikeudet myönnetään Riots-sovelluksen tai pilvipalvelun kautta.
Ratkaisuun kuuluu oven ulkopuolelle tuleva koodinäppäimistö ja oven sisäpuolelle tuleva oven avausmekanismi. Ovikoodi asetetaan Riots Cloud -pilvipalvelussa, ja sen muuttaminen käy helposti.

Riots Vedenkulutuksen seuranta

Riots-järjestelmän avulla asuntokohtaiset vesimittarit etäluetaan reaaliaikaisesti laskutusta varten. Riots Cloud rajapintojen avulla vedenkulutustiedot voidaan siirtää suoraan taloyhtiön käyttämään laskutusjärjestelmään, jolloin laskuttaminen tapahtuu vaivattomasti ja todellisen vedenkäytön mukaan. Tämän lisäksi järjestelmällä voidaan havaita erilaiset vesivuodot reaaliajassa ja hälyttää niistä. Riots-järjestelmään kuuluvan mobiilisovelluksen kautta myös asukas voi seurata käyttämäänsä veden määrää ja vesilaskutukseen liittyviä tietoja.

Riots Sähkönkulutuksen seuranta

Riots-ratkaisussa sähköyhtiön asuntokohtaiset alamittaroinnit voidaan korvatata kiinteistön omilla asuntokohtaisilla etäluettavilla sähkömittareilla. Sähkömittareiden lukemat päivittyvät Riots-pilvipalveluun, josta ne voidaan siirtää rajapintojen kautta suoraan taloyhtiön käyttämään laskutusjärjestelmään.
Rakennuksen oma sähkönkulutuksen etämittarointi mahdollistaa esimerkiksi spot-sähkön tai aurinkoenergian hyödyntämisen ja sähkötehon paremman optimoinnin, jolloin kiinteistön sähköliittymän kokonaistehoa voidaan pienentää.

Riots Valaistuksen ohjaus

Valaistusratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa älykäs ja toteutukseltaan taloudellinen valaistus nykyaikaiseen kotiin ja erilaisiin valaistustarpeisiin ja -toiveisiin. Riots-järjestelmän avulla valaistukseen voi yhdistää liiketunnistimia ja valoisuusantureita, jolloin valaistuksen optimointi sekä yksilöllisen älykkään valaistuksen luominen on mahdollista.

Riots Kiinteistöautomaatio

Riots-järjestelmällä voidaan toteuttaa koko kiinteistöautomaatio. Järjestelmällä saadaan:
• Hälytykset esimerkiksi pumppaamon, sprinklerin, savunpoiston ja palopeltien toimintaan liittyen
• Etäohjaus esimerkiksi ulkovalaistukseen, saunaan, alaoveen, IV-koneen hätäpysäytykseen ja pihan sulanapitokaapeleihin
• Kiinteistön lämmöntuottojärjestelmän etäohjaus ja optimointi
• Kiinteistön ilmanvaihdon toiminnan etäohjaus ja optimointi
• Kiinteistason kulutuksen (vesi, sähkö ja energia) seurannan toteutus