Vesimittarin lukeminen

Vesimittarin lukeminen auttaa selvittämään vuodot ja vähentämään vedenkulutusta.

Vesimittareiden lukeminen on tullut pakolliseksi ominaisuudeksi uusiin asuinkiinteistöihin ja taloyhtiöihin. Etäluettavia vesimittareita on ollut jo käytössä vuosia ja Riots automaatiolla on toteutettu kiinteistön ja huoneistojen vesimittareiden etäluentaa jo tuhansiin huoneistoihin. Riots järjestelmän avulla vesimittarin lukema voidaan nähdä reaaliajassa Riots Cloud pilvipalvelussa ja veden kulutuksesta voi tehdä graafeja ja raportteja. Lisäksi veden kulutustiedot saadaan laskutuksen käyttöön.

Vesimittarin lukeminen pohjautuu huoneistokohtaisiin vesimittareihin.

Vesimittarin lukema siirretään Riots järjestelmän avulla pilvipalveluun. Vesimittari voivat olla lähes minkä tahansa valmistajan etäluettavia vesimittareita. Etäluettavassa vesimittarissa on oltava joko MBus tai  Vesimittarin lukeman perusteella pilvipalvelussa lasketaan vedenkulutus. Vedenkulutus voidaan laskea sekä kylmälle että kuumalle vedelle.

Miten Riots vesimittareiden lukeminen eroaa perinteisistä järjestelmistä?

Riots järjestelmä pohjautuu Riots Apartment huoneistoautomaatioon. Riots huoneistoautomaatiossa on huomattavasti laajemmat ominaisuudet kuin perinteisissä vesimittarin luentajärjestelmissä. Pelkän vedenmittausjärjestelmän hinnalla saat vesimittarin luennan lisäksi mm. huoneiston lämpötilan ja kosteuden seurannan, sähkömittareiden etäluennan ja vuotovalvonnan. Riots järjestelmään voidaan helposti ottaa käyttöön myös esimerkiksi ilmanvaihdon ohjaus ja seuranta.

Miten Riots vesimittareiden luenta rakennetaan?

Vesimittareiden luenta perustuu Riots Apartment – huoneistoautomaatioon. Jokaiseen huoneistoon asennetaan laite, joka kytketään etäluettavaan vesimittariin. Huoneistossa oleva muut mittalaitteet voidaan kytkeä langattomasti Riots järjestelmään. Riots Apartment laitteet kytketään väylällä toisiinsa ja väylässä oleva Riots Mama – laite siirtää etäluettavilta mittareilta tiedot Riots Cloud pilvipalveluun.

Vesimittareiden luentaan liittyviä Riots laitteita ovat Riots Apartment , vesimittarin liitäntärasia ja etäluettava vesimittari.