Hero Image

Woodcomp rakentaa suositut puukerrostalot edullisesti ja laadukkaasti – sisätiloissa rakentaminen ja nykyteknologia helpottavat tuotantoa

Woodcomp on 20 vuotta alalla toiminut raahelainen perheyritys, jonka kasvu on ollut tasaista. Yritys aloitti puun höyläämisellä ja sahaamisella, ja nykyään se tekee moderneja kerrostaloja Uudellemaalle. Luotettavuutta yritys on hankkinut sillä, että koko tuotantoketju on aina ollut heillä itsellään.

Woodcompin hankepäällikkö Jouni Lahtinen kertoo puurakentamisen olevan nyt isossa nosteessa. Erilliset huoneistot valmistetaan täysin sisätiloissa ja kuljetetaan valmiina kohteeseen; jopa 95% rakentamisesta tapahtuu tällä tavalla. Lahtinen ei koe, että puutavaran toimittaminen tontille ja paikan päällä rakentaminen on enää nykypäivää. Sisätiloissa tapahtuva tuotanto varmistaa myös materiaalin kuivaketjun katkeamattomuuden ja on turvallinen tapa rakentaa. Tuloksena on laadukkaat ja turvalliset rakennukset.

Woodcomp rakentaa parhaillaan Sipooseen nelikerroksista puukerrostaloa, joka on yrityksen suurin kohde koskaan. Lahtinen kertoo, miten he ovat kehittäneet puurakentamisen sellaiseksi, että se on samanhintaista kuin betonirakentaminen mutta myös laadukkaampaa.

Olemme siirtyneet projektirakentamisesta prosessirakentamiseen, jota viilataan jatkuvasti. Joka vuosi pyrimme nousemaan kerrostalorakentamisessa ylöspäin yhden kerroksen, vaikka kerrosluvut tuovatkin meille haasteita. Kahdeksannessa kerroksessa tulee raja vastaan, mutta me emme ole kilpailemassa korkeudessa vaan laadussa.

Puukerrostalorakentamisen suosioon vaikuttaa ilmastonmuutos sekä asiakkaiden valveutuneisuus.

– Jos vierekkäin ovat betonikerrostalo ja puukerrostalo, jotka ovat saman hintaisia, aika moni nykyään valitsee jo hiilijalanjälkiargumentinkin takia puutalon. Puukerrostalossa asuminen myös mielletään terveellisemmäksi, sanoo Lahtinen.

Miten sitten on turvallisuuden laita? Lahtinen kertoo, että puukerrostalossa kaikki materiaalit tehdään palamattomiksi. Ulkoa talot maalataan palamattomilla maaleilla ja sisällä käytetään palosuojakipsilevyä. Tämän lisäksi paloturvallisuusmääräykset vaativat sprinklerijärjestelmän.

Myös vesivahingot ovat puukerrostaloissa minimoitu täysin. Lahtinen kertoo, että jos vesivahinko tulisi, se ei pääse leviämään toiseen asuntoon, sillä vesi valuu asuntojen välissä olevaan eristettyyn rossipohjaan. Myös erilaiset anturoinnit hälyttävät heti, jos kosteustasapaino muuttuu asunnossa.

Hyvällä suunnittelulla ja nykytekniikalla vesivahinko on nopeasti eliminoitu.

Teknologia auttaa rakentajaa ja asukasta

Riotsin ainutlaatuinen teknologia on mukana myös tässä Sipoon puukerrostalokohteessa. Lahtisen mukaan Riotsin laaja kokonaisuus on helpottanut koko prosessia. Myös se, että asennuksia tehdään jo tuotannossa, on ollut Woodcompille merkittävä asia.

Riotsin toimitusjohtaja Samuli Stenudd kertoo, miten Riots hoitaa koko Sipoon kiinteistön automaatiojärjestelmän. Pyykkituvan ajastukset, saunavuorojen hallinta, ilmastoinnin ohjaukset, hälytysjärjestelmät, vesimittareiden etälukeminen ja teknisten laitteiden seuranta tapahtuvat Riots-järjestelmän kautta.

Stenudd kertoo myös, kuinka asuntojen lämpötilaa ohjataan huonekohtaisesti. Kokonaisuus on suuri: Riots ohjaa 200 erillisen tilan lämpötilaa. Stenudd korostaa myös, että kun aiemmin yksittäisten termostaattien umpimähkäinen säätely on voinut epätasapainottaa koko rakennuksen lämmitystä, nyt tilanne pysyy tasaisena jatkuvasti ja myös ongelmatilanteita voidaan korjata nopeammin. Jokainen pääsee myös järjestelmien avulla seuraamaan esimerkiksi omaa veden- tai sähkönkulutustaan.

Stenudd heittää ilmoille mielenkiintoisen ajatuksen: ehkä tulevaisuudessa esimerkiksi asunnon vuokrasopimukseen voisi kuulua 21 asteen huonelämpötila, ja jos lämpöä haluaa lisää, tulee siitä erillinen maksu.

Tämä saattaa olla tulevaisuutta, kun energian kulutus halutaan pitää kohtuudessa.

Lahtisen näkemyksen mukaan tulevaisuudessa on itsestään selvää, että asukas tietää oman veden- ja sähkönkulutuksensa ja että hälytysjärjestelmien etäohjaus tulee olemaan arkipäivää.