Hero Image

Kuinka huomioimme tietoturvan järjestelmässämme

Tietoturva taloautomatiikassa

Rakennusalalla on nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus tuoda uudiskiinteistöihin internetin kautta hallinnoitavaa taloautomatiikkaa. Tämä helpottaa ja nopeuttaa huoltotoimenpiteitä ja automatiikan toiminnan valvontaa, mutta tuo mukanaan myös tietoturvakysymyksiä. Yle käsitteli aihetta mielenkiintoisessa artikkelissaan taloautomatiikkajärjestelmien hakkeroinnista.

Aihe ei sinänsä ole uusi – se on noussut mediassa esiin jo useamman vuoden ajan. Kysymys ei niinkään ole siitä, etteikö kiinteistöautomatiikan tietoturvahaasteista oltaisi tietoisia, vaan ennemminkin toimivien ratkaisujen löytämisestä ja soveltamisesta kustannustehokkaasti. Juuri tähän Riots tarjoaa ratkaisua.

Riotsin ratkaisu taloautomatiikan tietoturvakysymykseen on yksinkertainen: luovutaan perinteisissä taloautomatiikkaratkaisuissa vaaditusta kiinteistön tekniseen tilaan sijoitettavasta tietokoneesta, jonka kautta kiinteistön automatiikkaa hallinnoidaan. Riots-järjestelmässä kiinteistössä ei ole mitään älylaitetta, jonka kautta automatiikkajärjestelmään pääsisi suoraan kiinni, vaan kaikki automatiikan monitorointi ja hallinnointi tapahtuu pilvipalvelussa yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan takana.

Riots-järjestelmän pilvipalvelu on suunniteltu alusta asti tietoturvan ehdoilla – tietoliikenteessä käytetään kaksinkertaista salausta, ja tietoliikenne on kohdennettua ja kerrallaan lyhytkestoista. Kaikesta mitä järjestelmässä tapahtuu ja mitä sen kautta tehdään jää automaattinen merkintä järjestelmän historiatietoihin, joten myös tapahtumien jäljittäminen on helppoa.

Tietoturva on meille kaikille jatkuvasti entistä tärkeämpää, ja onkin hienoa nähdä, että rakennusalan tietoturvakysymyksistä keskustellaan. Me Riotsilla liputamme sekä tietoturvan että siitä keskustelemisen puolesta!

Mitä mieltä sinä olet?